News Archive

Press Release: iii artists present sensory kits to ease lockdown

iii Sensory Kit #1, Tang, Wen Chin Fu

Home-delivered artworks to assemble and use yourself (Dutch below)

Inspired by the historical precedent of the Fluxkits published by Fluxus Editions in the 60s and 70s, The Hague based artist organisation iii present ‘iii Sensory Kits’. The Sensory Kits deliver physical, experiential artworks to your doorstep. The kits can be purchased through iii and cost between €25-€50. The first three iii Sensory Kits include works by iii members Wen Chin Fu, Lauren Jetty and Matteo Marangoni with Dieter Vandoren, packaging designed by iii members Koenraad de Groot and Mihalis Shammas.

The kits are original artworks, instruments, compositions and sensory exploration devices which conveniently travel in the mail to be assembled and put to use yourself, either at home or in your daily environment. The artists of iii developed the kits to connect with people during the lockdown. They are excited about the possibilities of this new format and they hope the works will help with the isolation and screen fatigue of lockdown.

iii Sensory Kit #1: Wen Chin: Sugar instrument ‘Tang’
Every material has its hidden sound. Wen Chins Sugar instrument ‘Tang‘ is a musical instrument made of an everyday product – sugar. You can eat sugar in different sugar stages, i.e, syrup ( soft-ball stage) , lollipop (hard-crack stage) and a candy apple (caramel stage). For Tang, you need the sugar at ‘hard-crack’ stage which is around 130°C. Are you curious about what kinds of sounds you will discover through your Tang? This kit will guide you through the process to discover the hidden sound in sugar.

iii Sensory Kit #2: Lauren Jetty: Experimental Perfume ‘ArtScience Body’
‘ArtScience Body’ is a perfume that bends notions of what is considered to be ‘perfume’ by fusing it with what people often attribute to DIY electronic music and media art: burnt electronics, hot metal, the inside of an old speaker, tobacco and soldering. This kit will provide you with the materials needed to create the perfume yourself; already in suitable dilutions, quantities and with pipettes and a bottle for your finished perfume. Set up a miniature perfume lab at home, smell the materials separately, observe how they change when blended together, as well as over time. Become part of the ArtScience Body.

iii Sensory Kit #2, ArtScience Body, Lauren Jetty

 

iii Sensory Kit #3: Matteo Marangoni and Dieter Vandoren: Sound creature ‘Komorebi’
‘Komorebi’ is an environmental audiovisual instrument that generates music from the moving shadows of trees. You can bring it with you on a walk to the park or put it in your garden and listen to how the music changes in tune with the weather. The shadow play suggests to us that “life” or “aliveness” is not an exclusive property of organic life forms, it is also a property of complex systems that go beyond individual organisms or biological life as we understand it. How can we translate this into music?
The kits were developed with financial support of the Creative Industries Fund NL, the Municipality of The Hague and the Performing Arts Fund NL and are presented in collaboration with Laaktheater and Rewire Festival.

Ordering details and more information HERE

iii Sensory Kit #3, Komorebi, Matteo Marangoni and Dieter Vandoren

Thuisbezorgde kunstwerken om zelf in elkaar te zetten en te gebruiken

Geïnspireerd door de voorgeschiedenis van de Fluxkits gepubliceerd door Fluxus Editions in de jaren 60 en 70, presenteert de in Den Haag gevestigde kunstenaarsorganisatie iii ‘iii Sensory Kits’. De Sensory Kits brengen fysieke, ervaringsgerichte kunstwerken bij u thuis. De kits zijn te koop via iii en kosten tussen de € 25 en € 50. De eerste drie iii Sensory Kits bevatten werken van iii-leden Wen Chin Fu, Lauren Jetty en Matteo Marangoni met Dieter Vandoren. De verpakking is ontworpen door iii leden Koenraad de Groot en Mihalis Shammas.

De kits zijn originele kunstwerken, instrumenten, composities en zintuiglijke verkenningsapparaten die gemakkelijk per post kunnen worden verzonden om zelf in elkaar te zetten en te gebruiken, zowel thuis als in uw dagelijkse omgeving. De kunstenaars van iii hebben de kits ontwikkeld om tijdens de lockdown contact te maken met mensen. Ze zijn enthousiast over de mogelijkheden van deze nieuwe vorm en hopen dat de werken zullen helpen tegen de isolatie en digitale vermoeidheid van de lockdown.

iii Sensory Kit #1: Wen Chin: Suikerinstrument ‘Tang’
Elk materiaal heeft zijn verborgen geluid. Wen Chin’s Suiker instrument ‘Tang’ is een muziekinstrument gemaakt van een alledaags product – suiker. Je kunt suiker eten in verschillende stadia zoals siroop (soft-ball-stadium), lolly (hard-crack-stadium) en een snoep appel (caramel-stadium). Voor Tang heb je de suiker nodig in de ‘hard-crack’ -fase, die ongeveer 130 ° C is. Ben je benieuwd wat voor soort geluiden je met je Tang ontdekt? Deze kit leidt je door het proces om het verborgen geluid van suiker te ontdekken.

iii Sensory Kit #2: Lauren Jetty: Experimenteel Parfum ‘ArtScience Body’
‘ArtScience Body’ is een parfum dat denkbeelden transformeert van wat als ‘parfum’ wordt beschouwd, door het te samengaan met wat mensen vaak toeschrijven aan doe-het-zelf elektronische muziek en mediakunst: verbrande elektronica, heet metaal, de binnenkant van een oude luidspreker, tabak en solderen. Deze kit bevat de materialen die nodig zijn om het parfum zelf te maken; al in geschikte verdunningen, hoeveelheden en met pipetten en een flesje voor je afgewerkte parfum. Zet thuis een miniatuur parfumlab op, ruik de materialen afzonderlijk, kijk hoe ze veranderen wanneer ze worden gemengd, en ook in de loop van de tijd. Word onderdeel van de ArtScience Body.

iii Sensory Kit #3: Matteo Marangoni and Dieter Vandoren: Geluidswezen ‘Komorebi’
‘Komorebi’ is een audiovisueel instrument voor de omgeving dat muziek genereert uit de bewegende schaduwen van bomen. Je kunt hem meenemen op een wandeling naar het park of in je tuin zetten en luisteren hoe de muziek verandert met het weer. Het schaduwspel suggereert ons dat “leven” of “levendigheid” geen exclusieve eigenschap is van organische levensvormen, maar ook een eigenschap van complexe systemen die verder gaan dan individuele organismen of biologisch leven zoals wij het begrijpen. Hoe kunnen we dit vertalen naar muziek?

De kits zijn ontwikkeld met financiële steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag en Fonds Podiumkunsten en worden gepresenteerd in samenwerking met Laaktheater en Rewire Festival.
Bestelgegevens en meer informatie