News Archive

Press Release – Residency Program

Sól Ey

Dutch Below

New opportunities for artists and guest residents Spring 2021

The residency program of iii supports research and creation in the field of Art, Science & Technology. While public presentations continue to be limited due to the pandemic, behind closed doors, artists are busy developing new work.

Since 2021, artists can apply to iii’s residency program. The program offers opportunities for artists to develop new work that connects performance, technology and the senses. Residents are paid an artist fee and offered a budget, access to iii’s shared workspace in The Hague, peer support and connection to iii’s international partner network.

In the spring of 2021 the artists selected to participate in iii’s residency program are: Vivian Caccuri (BR), Hans Beckers (BE), Mint Park (KR/NL/US) and Sól Ey (IS/NL).

Vivian Caccuri

During her residency Vivian Caccuri will develop a new work ‘A Mosquito’s Dream’ exploring the often contentious relationship between humans and mosquitoes with the aim of creating an interspecies dialogue. Vivian Caccuri uses sound to combine experiments in sensory perception with issues related to history and social conditioning.

Hans Beckers will work on the project, ‘La Floresta’, which explores the focused experience of listening as a means to connect more deeply with ourselves and our environment. Hans Beckers aims to find a balance between music, sound art and the visual arts. He creates new kinds of instruments that bring everyday objects to life.

Hans Beckers

Mint Park will be researching “Morphology of the Aerial”; a continuation of her studies on air turbulence, extending electronic music spatially and visually. Mint Park is an electronic musician and a new media artist who investigates space, texture, and natural phenomena. She is a recent graduate of the ArtScience Interfaculty in The Hague.

Sól Ey will develop a project titled ‘The Self-Sensory Instrument’, a participatory sound installation that aims to create a physical and social sonic experience. Sól Ey is a sound artist, instrument developer, and performer. Curiosity, collaboration, and artistic research form the core of her practice.

iii is an artist run, community platform based in The Hague. Since 2015 iii has hosted 58 artist residencies. The residency program of iii is being expanded in 2021-2024, with support from The Creative Industries Fund NL, The Municipality of The Hague and Creative Europe. Residency program partners include Crossing Parallels, TU Delft (Delft), Overtoon (Brussels), ChampdAction (Antwerp), bb15 (Linz), Lydgalleriet (Bergen), CMHK (Hong Kong), Tsonami (Valparaiso, Chile) and Novas Frequencias (Rio de Janeiro, Brazil). The growth of iii’s residency program in the period 2021-2024 makes it possible for iii to establish new international exchanges, apply fair practice conditions and offer stronger support to artists.

Artists wishing to apply to iii’s residency program can find additional information HERE

A complete history of iii’s residency program can be found at this HERE

Mint Park

iii Residentieprogramma

Het residentieprogramma van iii ondersteunt onderzoek en creatie op het gebied van kunst, wetenschap en technologie. Hoewel publieke presentaties vanwege de pandemie beperkt blijven, zijn kunstenaars achter gesloten deuren bezig met het ontwikkelen van nieuw werk. 

Sinds 2021 kunnen kunstenaars zich aanmelden voor het residentieprogramma van iii. Het programma biedt kunstenaars kansen om nieuw werk te ontwikkelen dat performance, technologie en de zintuigen met elkaar verbindt. Gastkunstenaars krijgen een honorarium en een werkbudget, toegang tot iii’s gedeelde werkruimte in Den Haag, peer support en aansluiting op het internationale partnernetwerk van iii. 

In het voorjaar van 2021 zijn de kunstenaars die zijn geselecteerd om deel te nemen aan het iii residentieprogramma: Vivian Caccuri (BR), Hans Beckers (BE), Mint Park (KR / NL / US) en Sól Ey (IS / NL). 

Tijdens haar residentie zal Vivian Caccuri een nieuw werk ‘A Mosquito’s Dream’ ontwikkelen, waarin ze de vaak omstreden relatie tussen mensen en muggen onderzoekt met als doel een interspecies dialoog te creëren. Vivian Caccuri gebruikt geluid om experimenten in zintuiglijke waarneming te combineren met kwesties die verband houden met geschiedenis en sociale conditionering. 

Hans Beckers zal werken aan het project ‘La Floresta’, dat de gerichte beleving van luisteren verkent als een middel om dieper in contact te komen met onszelf en onze omgeving. Hans Beckers streeft naar een balans tussen muziek, geluidskunst en beeldende kunst. Hij creëert nieuwe instrumenten die alledaagse voorwerpen tot leven brengen. 

Mint Park gaat onderzoek doen naar “Morphology of the Aerial”; een voortzetting van haar studie over luchtturbulentie, die met elektronische muziek ruimtelijk en visueel wordt uitgebreid. Mint Park is een elektronische muzikant en een nieuwe mediakunstenaar die ruimte, textuur en natuurlijke fenomenen onderzoekt. Ze is recent afgestudeerd aan de ArtScience Interfaculteit in Den Haag. 

Sól Ey zal een project ontwikkelen met de titel ‘The Self-Sensory Instrument’, een participatieve geluidsinstallatie die als doel heeft een fysieke en sociale sonische ervaring te creëren. Sól Ey is een geluidskunstenaar, instrument ontwikkelaar en performer. Nieuwsgierigheid, samenwerking en artistiek onderzoek vormen de kern van haar praktijk.

iii is een door kunstenaars geleid community platform gevestigd in Den Haag. Sinds 2015 heeft iii 58 kunstenaarsresidenties gehost. Het residentieprogramma van iii wordt in 2021-2024 uitgebreid met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de gemeente Den Haag en Creative Europe. Partners van het residentieprogramma zijn onder meer Crossing Parallels, TU Delft (Delft), Overtoon (Brussel), ChampdAction (Antwerpen), bb15 (Linz), Lydgalleriet (Bergen), CMHK (Hong Kong), Tsonami (Valparaiso, Chili) en Novas Frequencias (Rio de Janeiro, Brazilië). De groei van iii’s residentieprogramma in de periode 2021-2024 maakt het voor iii mogelijk om nieuwe internationale uitwisselingen tot stand te brengen, eerlijke praktijkvoorwaarden toe te passen en meer ondersteuning te bieden aan artiesten.  

Kunstenaars die zich willen aanmelden voor het residentieprogramma van iii kunnen aanvullende informatie vinden via deze LINK 

Een volledige geschiedenis van iii’s residentieprogramma is te vinden via deze LINK