News Archive

Press Release – Spring Hosted Program

No Patent Pending #41 / Philip Vermeulen / FanFanFan / Photo by Pieter Kers

Dutch Below

This Spring iii hosts a program of public events and workshops offered online as well as delivered to your doorstep

As an initiative who host sensorial events, iii have been working hard to bring you these experiences without the need to be physically present within the iii workspace: introducing our Sensory Kits series. This series brings you original sensory artworks to make and experience at home. The first three include Wen Chin Fu’s sugar instrument ‘Tang’, Lauren Jetty’s perfume ‘ArtScience Body’ and Matteo Marangoni and Dieter Vandoren’s electronic sound creature ‘Komorebi Larva’. These kits will also be adapted for kids in collaboration with Laaktheater. They will soon be available to order from the iii website.

’The Spring program starts on March 4th with a corona-proof radio show hosted by Arthur Elsenaar. Elsenaar returns to Radio Tonka for Rumoriii #3.1. Rumoriii, meaning noise in Italian, is available online or 92.0FM on the first Thursday of March and April (04/03 and (01/04). The March edition hosts the iii Agency Coordinator and performance artist Anastasia Loginova who is interested in human/plant/virus intelligence from her position within these roles. The April episode invites sound artist and performer Kunrad (Koen De Groot), to talk about his holistic approach to making and his involvement in the sensory DIY kit series.

Later on in the Spring, NL_CL #4 (23/04) will also be an opportunity to engage from a distance. The theme of this edition is ‘coding as interactive practice’ and it will be possible to interact online, with new curator Rafaele Andrade promising games and playful approaches.

Raw Dates / Lena Gluksman-Nilsson / photo by Pieter Kers

iii will also be offering online workshops. Learn collaborative machine/human writing with Karina Zavidova (8-9/05) or Synth building with Ricardo Marogna (01-02/05). There are also workshops aimed at supporting artists based in The Netherlands including a Dutch language course which is tailor made for artists (15/03 – 21/06) and a VAT admin workshop for freelance artists in The Netherlands (28/05). Something that artists have struggled with during the pandemic is the ability to record and show documentation of work in place of the ‘real thing’. iii will be addressing this challenge with a course on pre and post production held by artist and filmmaker Flora Reznik (date TBC).

iii have many more pending activities which will resume when conditions allow, including improvisation series Raw Dates, PANT Public (Platform of Artists Netherlands Taiwan,) Intimate Open Studios, screening series Matters of Being, experimental concert series Post Paradise, a Crystal Radio week and a workshop on the language of touch with Ludmila Rodrigues.
iii is an artist run, community platform supporting new interdisciplinary practices linking performance, technology and the human senses. The hosted program of iii serves as a podium in which artists can experiment in front of an audience and receive feedback, as well as a space to exchange knowledge and make new encounters.

The full agenda of iii’s hosted program, with detailed program information, can be found HERE

Intimate Open Studios / Koen de Groot / Klingel 5 bij 5 voor 5

Als een initiatief dat zintuiglijke evenementen organiseert, heeft iii hard gewerkt om u deze ervaringen te bieden zonder dat u fysiek aanwezig hoeft te zijn in de iii-workspace: de introductie van een serie zintuiglijke doe-het-zelf kits. Deze serie brengt je originele zintuiglijke kunstwerken om thuis te maken en te ervaren. De eerste drie zijn het suiker instrument ‘Tang’ van Wen Chin Fu, het parfum ‘ArtScience Body’ van Lauren Jetty en Matteo Marangoni’s en Dieter Vandoren’s elektronische geluids wezen ‘Komorebi Larva’. Deze kits worden in samenwerking met Laaktheater ook aangepast voor kinderen. Ze zullen binnenkort beschikbaar zijn om te bestellen via de iii-website.

Het voorjaarsprogramma begint op 4 maart met een corona-proof radio show gepresenteerd door Arthur Elsenaar. Elsenaar keert terug naar Radio Tonka voor Rumoriii # 3.1. Rumoriii, wat ruis betekent in het Italiaans, is online beschikbaar of 92.0FM op de eerste donderdag van maart en april (04/03 en (01/04). De maart editie biedt onderdak aan de iii Agency-coördinator en performancekunstenaar Anastasia Loginova die geïnteresseerd is in mensen / plant / virus intelligentie vanuit haar positie binnen deze rollen. De aflevering van april nodigt geluidskunstenaar en performer Kunrad (Koen De Groot) uit om te vertellen over zijn holistische benadering van maken en zijn betrokkenheid bij de zintuiglijke DIY kit-serie.

Later in het voorjaar zal NL_CL # 4 (23/04) ook een gelegenheid voor verbinding zijn op afstand. Het thema van deze editie is ‘coding as interactive practice’ en het zal mogelijk zijn om online te communiceren, met nieuwe curator Rafeale Andrade die games en speelse benaderingen zal beloven.

iii zal ook online workshops aanbieden. Leer samen machine/ human writing met Karina Zavidova (8-9 / 05) of Synth bouwen met Ricardo Marogna (01-02 / 05). Er zijn ook workshops gericht op het ondersteunen van kunstenaars die in Nederland zijn gevestigd, waaronder een Nederlandse taalcursus die op maat is gemaakt voor kunstenaars (15/03 – 21/06) en een btw-administratie workshop voor freelancers in Nederland (28/05). Iets waar kunstenaars tijdens de pandemie mee worstelden, is de mogelijkheid om documentatie van werk vast te leggen en te tonen in plaats van het ‘echte’ werk. iii zal deze uitdaging aangaan met een cursus over pre- en postproductie, gehouden door kunstenaar en filmmaker Flora Reznik (datum n.t.b).

iii heeft veel meer lopende activiteiten die zullen worden hervat wanneer de omstandigheden het toelaten, waaronder improvisatieseries Raw Dates, PANT Public (Platform of Artists Netherlands Taiwan,) Intimate Open Studios, screening serie Matters of Being, experimentele concertserie Post Paradise, een Crystal Radio-week en een workshop over de taal van het aanraken met Ludmila Rodrigues.

iii is een door kunstenaars geleid community platform dat nieuwe interdisciplinaire praktijken ondersteunt die performance, technologie en de menselijke zintuigen met elkaar verbinden. Het publieke programma van iii dient als een podium waarop artiesten kunnen experimenteren voor een publiek en feedback kunnen krijgen, maar ook als een ruimte om kennis uit te wisselen en nieuwe ontmoetingen te creëren.

De volledige agenda van het publieksprogramma van iii, met gedetailleerde programma-informatie, is te vinden via deze link:: https://instrumentinventors.org/agenda/